سازمان مقاومتی

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد.

چرا مقاوم سازی سازمان ها اهمیت دارند؟

در دنیای کسب وکار امروزی، مدیران، می بایست در طیف وسیعی از حوزه ها، تصمیم گیری کنند.

 • چگونگی بین المللی شدن و ورود به بازارهای مختلف
 • انتخاب کسب و کارهایی که ارزش سرمایه گذاری دارند
 • ترجیح بین اجرای استراتژی تنوع و تمرکز
 • انتقال تصویر مناسب از شرکت و محصولات آن به مصرف کننده
 • ایجاد انگیزه در کارکنان
 • ساده سازی ساختار سازمانی
 • تصمیم گیری سریع و یا دقیق با سرعت کمتر
فهم این گزینه‏ ها و انتخاب گزینه بهینه منتج به نجات از بحران شده و زمینه مقاوم سازی سازمان‏ ها را فراهم می آورند.

هدف ما تبیین راهنمای شهودی برای مواجهه با این چالش ها و رسیدن به نتایج پایدار در بلند مدت است.

ما باور داریم که پژوهش های انجام شده توسط شرکت ما، نه تنها کمک می کنند تا فرآیندهای کسب وکار در مسیر مقاوم سازی قرار بگیرند، بلکه به گذار به سمت رهبری مسئولانه میانجامند. مراد از رهبر مسئول، رهبر/مدیری است که عواقب کار و مسئولیت ناشی از تصمیمات خود را می پذیرد. رهبری مسئولانه اگر چه ساده است ولی نیازمند تغییرات اساسی است و به آسانی حاصل نمی شود. مشاوره و راهنمایی بر پایه مطالعات علمی، این مهم را محقق می سازد.

دریافت بروشور

 • توسعه بین المللی
  به شرط قدرت

  سازمانهای مقاوم جایگاه قدرتمندی در بازار کشورهای خود دارند و توسعه قدرتمند در بازارهای محدود را به حضور ضعیف در بازارهای متعدد ترجیح می دهند.

 • ساده سازی مدل
  کسب و کار

  مدل کسب و کار در سازمانهای مقاوم، ساده است و آنها مزیتهای اصلی خود را با یکپارچه ساختن محصولات و خدمات با منابع و توانمندی های ویژه همواره حفاظت می کنند.

 • کنترل سازمانی

  سازمان های مقاوم توسط مدیران عامل و تیم های کوچک مدیریتی رده بالا، هدایت میشوند. اعضای چنین تیم هایی، تخصص های عالی و سوابق عملیاتی قوی داشته و بر ارزشهای مشترکی توافق دارند.

 • مشتری محوری


  سازمانهای مقاوم، مشتری محوری زیادی دارند. آنها خود را وقف حمایت از مشتریان و نیازهایشان میکنند و تمایل دارند سوددهی کوتاه مدت خود را فدای پیوند با مشتریان در بلندمدت، کنند.

 • تصمیم گیری راهبردی

  رهبران در سازمان های مقاوم، تصمیمات راهبردی اتخاذ می کنند. به علاوه، آنها سرعت و کیفیت تصمیمات را مدیریت می کنند.

 • اصالت


  سازمانهای مقاوم از اصالت بالاتری برخوردارند. رویکرد کسب و کاری آنها در هماهنگی کامل با سنتها، مزیتها، شهرت و ارزشهای آنهاست. • رویکرد بلند مدت

  تصمیم گیران در سازمان های مقاوم چشم انداز بلندمدت کسب و کار و فراتر از دوره مسئولیت خود را در نظر دارند.

شاخص مقاومت سازمانی چیست؟

 • شرکت ها( دولتی - عمومی - خصوصی)

  - استخراج شاخص نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
  - سنجش عملکرد گذشته نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 • سازمان ها ( دولتی )

  - استخراج شاخص(ها) کلیدی عملکردی در 11 سال گذشته
  - سنجش عملکرد گذشته براساس شاخص کلیدی

خدمات ما

 • ۱

  سنجش شاخص مقاومت سازمانی(وولار)

 • ۲

  مقایسه مقاومت سازمانی با سایر سازمانهای مشابه

 • ۳

  عارضه یابی بر اساس مدل سازمان مقاومتی مبتنی بر شاخص وولار

 • ۴

  یافتن نقاط شکننده

 • ۵

  ارائه برنامه عملیاتی برای توانمند سازی نقاط شکننده و افزایش مقاومت سازمانی

با ما همراه باشید